Klantverhalen

"Eén dag per week zit een medewerker van TendenZ IT bij ons intern voor advies en onderhoud"
TendenZ IT heeft bij ZorgpleinNoord een behoorlijke vinger in de pap, zegt IT-adviseur Sake de Vries van laatstgenoemde organisatie. “Dat is heel prettig, want daardoor kan ik meer projectmatig werken en me focussen op de ontwikkeling van nieuwe applicaties in samenwerking met softwarebureaus."
Logo
Afbeelding
"De wijze waarop TendenZ IT telkens weer acteert en reageert op actuele ontwikkelingen is zeer waardevol. Er wordt enorm goed meegedacht, gedubbelcheckt en ook zelf geïnitieerd."

Sake de Vries

ICT-adviseur


ZorgpleinNoord is een werkgeversorganisatie en aanbieder van het grootste vacatureplatform voor zorg en welzijn in het noorden van het land. In totaal zijn er een kleine driehonderd organisaties aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt ZorgpleinNoord, als een van de veertien vergelijkbare regionale werkgeversverbanden in Nederland, ruim 85 procent van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. Samen met hen wordt gewerkt aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zorg en welzijn.

 

Blijvende beschikbaarheid van kwalitatieve zorg is daarbij een van de speerpunten. Dat vraagt fundamentele innovaties op sociaal en technologisch vlak, een andere kijk op de organisatie van werk, een brede aanpak van de tekorten op basis van onderzoek en duiding, en vernieuwend opleiden.

 

Samenwerking vindt onder andere plaats met aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs en de overheid. Experts van ZorgpleinNoord adviseren, geven duiding aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, faciliteren en stimuleren samenwerking binnen en buiten de sector en ondernemen actie. Ook brengt de organisatie tal van disciplines, zoals onderzoek, beleid, expertise, innovatie en praktijk, samen om personeel in zorg en welzijn aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.

 

Behalve voor werkgevers is ZorgpleinNoord er ook voor werknemers en werkzoekenden. Op het vacatureplatform vinden ze alle relevante vacatures in de noordelijke regio. Dat dit platform goed wordt bezocht, blijkt wel uit de cijfers: de vacaturesite, die maandelijks meer dan duizend unieke vacatures aanbiedt, trekt elke maand meer dan 150 duizend unieke gebruikers.

 

‘Ik geef steeds meer ict-vraagstukken uit handen’

Ict-adviseur Sake de Vries begon zijn loopbaan bij ZorgpleinNoord in 2018, maar de relatie met TendenZ IT, zegt hij, gaat al veel verder terug, tot 2010. In de loop van de jaren is die relatie telkens geïntensiveerd. “Hoewel ik binnen onze organisatie vraagbaak ben voor allerhande ict-vragen, geef ik steeds meer uit handen. Ik heb een groot en heel divers takenpakket, waardoor ik niet meer aan beantwoording van alle vragen toekom. Een dag per week is er daarom een medewerker van TendenZ IT hier gestationeerd voor advies en het oplossen van voorkomende issues. Denk aan collega’s met vragen over mail of Excel, maar ook het aanvragen en installeren van nieuwe laptops. Dat hele vraagstuk neemt TendenZ IT uit handen.”

 

TendenZ IT beheert en onderhoudt de server en alle accounts

Het is maar een van de vele dwarsverbanden die er lopen tussen ZorgpleinNoord en TendenZ IT. “In de kern komt het erop neer dat TendenZ IT onze server en accounts beheert en onderhoudt. We werken met Microsoft 365 en gebruiken daarbinnen het standaard Officepakket en Outlook. Ook werken we sinds de coronapandemie met Teams; daarin zijn we een tijdje zoekend geweest. Het gebruik van deze applicatie levert ons vandaag veel tijdwinst op. Waar we voorheen geregeld het land in moesten voor overleg, doen we nu veel via beeldbellen. Dat is echt een stuk efficiënter. Naast deze applicaties zijn er een paar integraties met aanvullende diensten, zoals Trustifi, waarmee je beveiligd bijlages kunt versturen. Ook werken we met Exclaimer, een plug-in die ervoor zorgt dat de e-mailhandtekening van alle medewerkers dezelfde look-and-feel hebben.”

 

Samen met TendenZ IT wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw platform

Terwijl er dus softwarematig een stevige basis onder ZorgpleinNoord ligt, heeft TendenZ IT in de praktijk nog best een grote vinger in de pap. “Dat blijkt onder andere wel uit de medewerker die ons op locatie ondersteunt”, zegt De Vries. “Het is heel prettig, want daardoor kan ik meer projectmatig werken en me focussen op de ontwikkeling van nieuwe applicaties in samenwerking met softwarebureaus.”

 

Sinds kort is De Vries bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een nieuw wervingsplatform. Het platform wordt gebouwd in de eigen Microsoft 365-omgeving van ZorgpleinNoord. “Wij beheren zelf de toegang tot deze dienstverlening. Er hangt een database onder en er zit een applicatie achter (Azure). Samen met TendenZ IT ben ik bezig om dit verder te ontwikkelen en operationeel te krijgen.”

 

‘TendenZ IT is verweven met onze organisatie’

Op deze en andere manieren ondersteunt TendenZ IT ZorgpleinNoord bij het behalen van zakelijke doelstellingen en het stroomlijnen van de interne organisatie. “De ene keer gaat het om hand- en spandiensten, de andere keer om grotere trajecten. Zo heeft TendenZ IT onlangs onze server geüpdatet. Daar gaan dan enkele weken overheen. Van begin tot eind zijn ze hierbij betrokken, tot de nieuwe inrichting toe. Op een bepaalde manier is TendenZ IT echt verweven met onze organisatie. Als er bijvoorbeeld een nieuwe collega komt, of er treedt intern een functiewijziging op, dan regelen zij dat er een nieuwe laptop komt en zorgen zij ervoor dat de rechten juist zijn ingeregeld.”

 

‘Er wordt meegedacht, gedubbelcheckt en geïnitieerd”

De Vries twijfelt er niet over of hij TendenZ IT zou aanbevelen bij collega-ondernemers en -organisaties. “De wijze waarop men telkens weer acteert en reageert op actuele ontwikkelingen vind ik zeer waardevol. Daar zijn we als organisatie echt heel tevreden over. Er wordt enorm goed meegedacht, gedubbelcheckt en ook zelf geïnitieerd. Zo van ‘je hebt dit wel bedacht, maar is het ook handig, kun je het niet beter zus of zo doen?’”

 

Ook op meer strategisch vlak komt dat initiatief soms bovendrijven, zegt De Vries. “Er wordt niet alleen reactief gekeken naar oplossingen voor bestaande problemen. TendenZ IT kijkt ook met ons vooruit naar de toekomst. ‘Ik zie dat jullie aan het groeien zijn, wordt het niet eens tijd voor dit of dat?’ Op die manier voorzien ze ons gevraagd en ongevraagd van waardevolle tips.”

 

Een mooi praktisch voorbeeld van de strategische input van TendenZ IT is de hulp bij het IT-beleidsplan, zegt De Vries. “In het plan staan zaken beschreven zoals hoe medewerkers hun laptop dienen te gebruiken, wat wel en niet kan, hoe wordt omgegaan met de veiligheid van data en contactgegevens. TendenZ IT heeft ons heel goed ondersteund bij het op orde krijgen van dit plan.”

 

Een andere reden om TendenZ IT aan te bevelen, zegt De Vries, is de transparantie. “Het is van te voren altijd klip en klaar welke diensten worden verleend en wat daarvan de eventuele financiële consequenties zijn. Nu werkt dat laatste bij ons iets anders, omdat we met een beheerscontract werken. Daarbinnen is veel ruime voor allerlei vormen van dienstverlening, het draait allemaal uitstekend. Dat is overigens mede te danken aan de goede bereikbaarheid van TendenZ IT; er wordt altijd voortvarend gereageerd op vragen en verzoeken.”


Gerelateerde klantverhalen

Voor een internationaal opererende organisatie zoals Schmidt Global Relocations is een goed werkende IT-infrastructuur een must. TendenZ is voor de in Woudenberg gevestigde onderneming al jarenlang een full-service IT-leverancier. CFO Peter Segaar: “Waar we ook zijn, met onze laptops, tablets en telefoons kunnen we altijd allemaal bij de noodzakelijke informatie.”

IT-beheer

VoIP-telefonie heeft de bereikbaarheid en flexibiliteit van de medewerkers van Kozijn Beheer Nederland drastisch verbeterd, zegt managementassistent José Reinders. “Medewerkers kunnen nu gaan zitten waar ze willen; het is een kwestie van inloggen en klaar.”

IT-beheer

Is jouw IT-infrastructuur klaar voor de toekomst?